Afsus, afsuslardan foyda yo‘q. Afsus…


Отамнинг гапини бўлдим бехосдан,
Онамнинг кўзига қараб қўйдим тик…
Шунданми, сўзларим қолмиш ихлосдан,
Шунданми, бахтимнинг бошлари эгик.

Бидирлаб акамга гап бермай ўсдим,
(Мендан олдин бунёд жигар эди у.)
Нордай иниларим йўлини тўсдим,
Синглимнинг кўнглини ололмадим, ув!

Тағин шу ҳолимда ўзимга мастман,
Афсус, афсуслардан фойда йўқ. Афсус…
Ҳануз шоир бўлиб шоир эмасман,
Одам бўлиб одам эмасман ҳануз.

Энди кимга не наф доду арзлардан,
Қаҳратонда қолган қушдай қақшайман.
Узилиб кетмасми бўйним қарзлардан,
Шунча гуноҳ билан қандай яшайман?!

2014


(Болалик хаёллари)

Кир ювишдан бўшамас онам,
Шу ташвишда ўтарми куни,
Тоғорага айтар дардини –
Тушунмайди ғамсуймас олам.

Битиб кетган зираксиз қулоқ,
(Топилмади йўқолган сирға…)
Тоза кирлар илинар симга,
Қуёшбобо қуритар узоқ.

[Эрмакталаб арзанда кўнглим
Жигар тусаб қолар шу тобда;
Куйиб кетди онам офтобда –
Қоврилади – ўчоқбоши дим.]

Ногоҳ эсиб шаббода – енгил,
Бир ғалаён бошланар қўрда.
Отам қурган қўлбола дорда
Ҳилпирайди тозарган кўнгил…

2015

Беҳзод ФАЗЛИДДИН


Otamning gapini bo‘ldim bexosdan,
Onamning ko‘ziga qarab qo‘ydim tik…
Shundanmi, so‘zlarim qolmish ixlosdan,
Shundanmi, baxtimning boshlari egik.

Bidirlab akamga gap bermay o‘sdim,
(Mendan oldin bunyod jigar edi u.)
Norday inilarim yo‘lini to‘sdim,
Singlimning ko‘nglini ololmadim, uv!

Tag‘in shu holimda o‘zimga mastman,
Afsus, afsuslardan foyda yo‘q. Afsus…
Hanuz shoir bo‘lib shoir emasman,
Odam bo‘lib odam emasman hanuz.

Endi kimga ne naf dod-u arzlardan,
Qahratonda qolgan qushday qaqshayman.
Uzilib ketmasmi bo‘ynim qarzlardan,
Shuncha gunoh bilan qanday yashayman?!

2014


(Bolalik xayollari)

Kir yuvishdan bo‘shamas onam,
Shu tashvishda o‘tarmi kuni,
Tog‘oraga aytar dardini –
Tushunmaydi g‘amsuymas olam.

Bitib ketgan ziraksiz quloq,
(Topilmadi yo‘qolgan sirg‘a…)
Toza kirlar ilinar simga,
Quyoshbobo quritar uzoq.

[Ermaktalab arzanda ko‘nglim
Jigar tusab qolar shu tobda;
Kuyib ketdi onam oftobda –
Qovriladi – o‘choqboshi dim.]

Nogoh esib shabboda – yengil,
Bir g‘alayon boshlanar qo‘rda.
Otam qurgan qo‘lbola dorda
Hilpiraydi tozargan ko‘ngil…

2015

Behzod FAZLIDDIN

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.