Bolalik – eng shirin tush…

ҲАВАС

Ухламагим келяпти!..
(Жиянимнинг хархашаси)

Эркалангин, болажон,
Қанд-қурс тўлсин қўйнингга.
Катта бўлсанг бир замон,
Ким ҳам қарар кўнглингга.

Майли, ётма, ухлама,
Ўйна ҳолдан тойгунча.
Тушиб қолмасин яна
Оғзингдаги мойкулча.

Қуйилмайди қариб ҳам,
Улар сендан баттар шўх.
Хафа бўлма, жиянчам,
Катталарнинг эси йўқ.

Текканида дам-бадам
Ташвишларнинг калтаги,
Сиз яхшисиз ҳаммадан,
Деб мени ҳам алдагин.

Кунларим эртак – хомуш,
Ишонмагим келяпти.
Болалик – энг ширин туш,
Уйғонмагим келяпти.

2009

Беҳзод ФАЗЛИДДИН

Муаллифнинг болалик дамлари

HAVAS

Uxlamagim kelyapti!..
(Jiyanimning xarxashasi)

Erkalangin, bolajon,
Qand-qurs to‘lsin qo‘yningga.
Katta bo‘lsang bir zamon,
Kim ham qarar ko‘nglingga.

Mayli, yotma, uxlama,
O‘yna holdan toyguncha.
Tushib qolmasin yana
Og‘zingdagi moykulcha.

Quyilmaydi qarib ham,
Ular sendan battar sho‘x.
Xafa bo‘lma, jiyancham,
Kattalarning esi yo‘q.

Tekkanida dam-badam
Tashvishlarning kaltagi,
Siz yaxshisiz hammadan,
Deb meni ham aldagin.

Kunlarim ertak – xomush,
Ishonmagim kelyapti.
Bolalik – eng shirin tush,
Uyg‘onmagim kelyapti.

2009

Behzod FAZLIDDIN

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.