Фарҳод ва Хусрав айтишуви

Деди: Қайдинсен, эй мажнуни гумраҳ?
Деди: Мажнун ватандин қайда огаҳ.

Деди: Недур санга оламда пеша?
Деди: Ишқ ичра мажнунлуқ ҳамеша.

Деди: Бу ишдин ўлмас касб рўзи?
Деди: Касб ўлса басдур ишқ сўзи.

Дедиким: Ишқ ўтидин де фасона!
Деди: Куймай киши топмас нишона.

Дедиким: Куймагингни айла маълум!
Деди: Андин эрур жоҳ аҳли маҳрум!

Деди: Қай чоғдин ўлдунг ишқ аро маст?
Деди: Руҳ эрмас эрди танға пайваст.

Деди: Бу ишқдин инкор қилғил!
Деди: Бу сўздин истиғфор қилғил!

Деди: Ошиққа не иш кўп қилур зўр?
Деди: Фурқат куни ишқи балошўр.

Деди: Ишқ аҳлининг недур ҳаёти?
Деди: Васл ичра жонон илтифоти.

Дедиким: Дилбарингнинг де сифотин!
Деди: Тил ғайратидин тутмон отин!

Дедиким: Ишқиға кўнглунг ўрундур,
Деди: Кўнглумда жондек ёшурундур.

Деди: Васлиға борсен орзуманд?
Деди: Бормен хаёли бирла хурсанд.

Деди: Нўши лабидин топқай эл баҳр?
Деди: Ул нўшдин эл қисмидур заҳр.

Деди: Жонингни олса лаъли ёди?
Дедиким: Ушбудур жоним муроди.

Деди: Кўксунгни гар чок этса бебок?
Деди: Кўнглум тутай ҳам айла деб чок!

Деди: Кўнглунг фидо қилса жафоси?
Деди: Жонимни ҳам айлай фидоси.

Дедиким: Ишқдин йўқ жуз зиён буд!
Деди: Бу келди савдо аҳлиға суд.

Деди: Бу ишқ тарки яхшироқдур!
Деди: Бу шева ошиқдин йироқдур!

Деди: Ол ганжу қўй меҳрин ниҳони!
Деди: Туфроққа бермон кимёни!

Деди: Жонингға ҳижрон кинакашдур.
Деди: Чун бор васл уммиди хушдур.

Дедиким: Шаҳға бўлма ширкатандеш!
Деди: Ишқ ичра тенгдур шоҳу дарвеш!

Деди: Жонингға бу ишдин алам бор!
Деди: Ишқ ичра жондин кимга ғам бор?

Деди: Кишвар берай, кеч бу ҳавасдин!
Деди: Бечора, кеч бу мултамасдин!

Деди: Ишқ ичра қатлинг ҳукм этгим!
Деди: Ишқида мақсудумға етгим.

Деди: Бу ишда йўқ сендин йироқ қатл!
Деди: Бу сўзларингдин яхшироқ қатл.

Алишер Навоийнинг «Фарҳод ва Ширин» достонидан

Телеграмдаги каналимиз: https://t.me/Behzod_Fazliddin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.