Bersang, o‘qlari ko‘p so‘z ber, Xudoyim!

МЕН ШОИР БЎЛДИММИ?!

Мен шоир бўлдимми, шоирим – Тангрим?
Ўзимнинг устимдан кулгим келади.
Гоҳида гапимга қовушмай гапим,
Битта сўз дардида ўлгим келади.

Мен шоир бўлдимми?!

Тилимни булбулга ўптирганинг рост,
Кўксимда дулдуллар чоптирганинг рост.
Буни ким билади ўзимдан ўзга,
Қани менда журъат, қани эҳтирос?

Мен шоир бўлдимми?!

Мисралар олифта, байтларим қуруқ,
Ҳозирча кўксим бўш, юрагим дудуқ,
Мен ўзим ёнмасам, эл қандай ёнсин –
Сўзимда оташ йўқ, сўзимда ўт йўқ.

Мен шоир бўлдимми?!

Менга чўғлари кўп кўз бер, Худойим,
Куннинг суқлари кўп юз бер, Худойим.
Ўзинг ҳамма сўзни айтиб бўлгансан,
Берсанг, ўқлари кўп сўз бер, Худойим!

Мен шоир бўлдимми?!

2003

Беҳзод ФАЗЛИДДИН

#Эски_дафтардан
Муалллиф қўлёзмаси

MEN SHOIR BO‘LDIMMI?!

Men shoir bo‘ldimmi, shoirim – Tangrim?
O‘zimning ustimdan kulgim keladi.
Gohida gapimga qovushmay gapim,
Bitta so‘z dardida o‘lgim keladi.

Men shoir bo‘ldimmi?!

Tilimni bulbulga o‘ptirganing rost,
Ko‘ksimda duldullar choptirganing rost.
Buni kim biladi o‘zimdan o‘zga,
Qani menda jur’at, qani ehtiros?

Men shoir bo‘ldimmi?!

Misralar olifta, baytlarim quruq,
Hozircha ko‘ksim bo‘sh, yuragim duduq,
Men o‘zim yonmasam, el qanday yonsin –
So‘zimda otash yo‘q, so‘zimda o‘t yo‘q.

Men shoir bo‘ldimmi?!

Menga cho‘g‘lari ko‘p ko‘z ber, Xudoyim,
Kunning suqlari ko‘p yuz ber, Xudoyim.
O‘zing hamma so‘zni aytib bo‘lgansan,
Bersang, o‘qlari ko‘p so‘z ber, Xudoyim!

Men shoir bo‘ldimmi?!

2003

Behzod FAZLIDDIN

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.