Yer bilan bitta bo‘lib yotgan millat meniki…


Оғир-оғир отар тонг,
Офтоб тинмай урар бонг,
Ғафлат тўшагида донг
Қотган миллат меники.

Ўйлайдиган ўйи йўқ,
Недан бунча кўнгли тўқ,
Ўз кўксига ўзи ўқ
Отган миллат меники.

Яллосини қўймайди,
Токай тўйга тўймайди,
Ўлгунича ўйнайди,
Битган миллат меники.

Кир кўйлагини ечмай,
Бошқаларга тўн бичгай…
Сувини ўзи ичмай,
Сотган миллат меники.

Қачон тургай оёққа?
Куни қолган олчоққа,
Бўғзигача ботқоққа
Ботган миллат меники.

Не-не шоирлар келиб,
Ўлиб кетарлар, ўлиб…
Ер билан битта бўлиб
Ётган миллат меники.

2014 йил 13 январь

Беҳзод ФАЗЛИДДИН


Og‘ir-og‘ir otar tong,
Oftob tinmay urar bong,
G‘aflat to‘shagida dong
Qotgan millat meniki.

O‘ylaydigan o‘yi yo‘q,
Nedan buncha ko‘ngli to‘q,
O‘z ko‘ksiga o‘zi o‘q
Otgan millat meniki.

Yallosini qo‘ymaydi,
Tokay to‘yga to‘ymaydi,
O‘lgunicha o‘ynaydi,
Bitgan millat meniki.

Kir ko‘ylagini yechmay,
Boshqalarga to‘n bichgay…
Suvini o‘zi ichmay,
Sotgan millat meniki.

Qachon turgay oyoqqa?
Kuni qolgan olchoqqa,
Bo‘g‘zigacha botqoqqa
Botgan millat meniki.

Ne-ne shoirlar kelib,
O‘lib ketarlar, o‘lib…
Yer bilan bitta bo‘lib
Yotgan millat meniki.

2014-yil 13-yanvar

Behzod FAZLIDDIN

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.