Ўзим суймас ўзимдан юз ўгуртир…


Ў, бахтсизлик тили бунчалар бурро!..
Мулзамлар бўламан ғамга мастликдан.
Орсизлар урчиган шовқинзор аро
Уялсам уялдим уялмасликдан…

Бебақо боғларда кўнгил эзилар,
Ўйноқи хаёллар тегади ғашга.
Нимадир, нимадир тўсқинлик қилар
Ёшлик ҳаволари билан яшашга.

Юлдузлар қўлимдан тутмоқчи бўлар –
Самоларга олиб кетмоқ учун шай.
Ёғдулар ичра-да Руҳим бўғилар,
Осмонда ҳам таскин топмасам, нетай?!

Ё аҳли дун, мени кўкка ҳайдаманг,
Руҳимга заминдан ҳамдамлар керак.
Минг бора кўнглимни ёриб айтаман:
Одам бўлмоқ учун одамлар керак!

2013


…Ўзим суймас ўзимдан юз ўгуртир,
Ҳар нағмакор сўзимдан юз ўгуртир.
Риёларга риё қўшиб бўзлайман,
Бул бетавфиқ бўзимдан юз ўгуртир…

2013

Беҳзод ФАЗЛИДДИН


O‘, baxtsizlik tili bunchalar burro!..
Mulzamlar bo‘laman g‘amga mastlikdan.
Orsizlar urchigan shovqinzor aro
Uyalsam uyaldim uyalmaslikdan…

Bebaqo bog‘larda ko‘ngil ezilar,
O‘ynoqi xayollar tegadi g‘ashga.
Nimadir, nimadir to‘sqinlik qilar
Yoshlik havolari bilan yashashga.

Yulduzlar qo‘limdan tutmoqchi bo‘lar –
Samolarga olib ketmoq uchun shay.
Yog‘dular ichra-da Ruhim bo‘g‘ilar,
Osmonda ham taskin topmasam, netay?!

Yo ahli dun, meni ko‘kka haydamang,
Ruhimga zamindan hamdamlar kerak.
Ming bora ko‘nglimni yorib aytaman:
Odam bo‘lmoq uchun odamlar kerak!

2013


…O‘zim suymas o‘zimdan yuz o‘gurtir,
Har nag‘makor so‘zimdan yuz o‘gurtir.
Riyolarga riyo qo‘shib bo‘zlayman,
Bul betavfiq bo‘zimdan yuz o‘gurtir…

2013

Behzod FAZLIDDIN

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.