Расул Ҳамзатов. Улуғ шеърият учун / Расул Гамзатов. За большую поэзию

ХХ асрнинг улуғ шоирларидан бири, авар халқининг севимли фарзанди Расул Ҳамзатов номи ўзбек китобхонларига яхши таниш. Дунё адабиётида ўз овозига эга бўлган бу ижодкорнинг адабиёт, шеърият, ватан ва инсонийлик мавзусида битилган асарлари ҳам ўзига хосдир.
Адибнинг “Истеъдодга садоқат” туркумидан олинган қуйидаги мақоласини эса шеъриятнинг ўзгармас, боқий тутумлари хусусидаги қимматли фикрлар жамулжами, десак хато бўлмайди. Бу фикрлар нафақат ижодкорлар, балки китобхонлар, шеърият ихлосманд­лари учун ҳам қизиқарли, деб ўйлаймиз.

Улуғ шеърият учунrasul hamzatov2

Менинг тоғлик юртим заргарларида ялтироқ са­риқ металнинг олтин ёки олтин эмаслигини аниқлайдиган махсус восита бор. Улар шу восита ёрдамида ҳар қандай сариқ ялтироқ металнинг олтин ёки олтин эмаслигини аниқлашади.
Бизнинг ўқувчиларимизда ҳам шундай туйғу борки, уни заргарларнинг ўша воситасига ўхшатиш мумкин. Шу боис мисралар қанчалик чуқур ўйланган бадиий ўхшатишлар билан безалмасин, ўқувчилар ўша ички туйғуси билан қайси асл шеърият, қайсиси “чиройли” тизмалар эканини дарҳол билади.
Ўқувчи яхши шеърни ўқиганда бу мен учун ёзилган, менинг шеърим экан, деб ўйлайди. Ҳа, шоир қачон мақсадига етади, агар ўқувчи унинг шеърларини ўқиганда: “Бунда менинг ўйларим, туйғуларим, муҳаббатим, ҳаётим, тилим, ўзлигим мужассам экан”, деб айтса.
Шоир ҳаётни бутун борлиғи билан, теран қамраб олиб, уни қанчалар тўлақонли, бадиий, гўзал тарзда ифодалай олса, куйласа, менимча, мана шу ҳақиқий шеъриятнинг мезони ҳисобланади. Айнан шундай шеъриятни халқ ўзиникидай қабул қилади.
Эсимда, ҳарбий хизматдан қайтган ҳамюртим Александр Твардовскийнинг “Василий Тёркин” достонини ўқиб бериб, уни қуролдош дўсти ёзганини айтиб мақтанди. У ўша вақтда Твардовский ҳақида умуман эшитмаган экан. Лекин бу эътироф ҳақиқий шеърият халқчил бўлишига ёрқин бир мисолдир.
Худди шундай Константин Симоновнинг “Мени кутгил” шеърини, Михаил Исаковскийнинг шеър-қўшиқларини, Николай Тихоновнинг “Мих ҳақида баллада” каби асарларни ҳам халқнинг ўзи яратгандай. “Замон ва ўзим ҳақимда”… Замонавий шеърларнинг энг гўзал намуналари тўпланган китобни “Замон ва ўзим ҳақимда” деб номласа бўлади.
Вақт – бу учқур тулпор. Шоир шу тулпорнинг жиловидан тутиб унга миниши, замон билан ҳамнафас қадам ташлаши ва ўз даврининг овози бўлиши лозим. Дунёдаги энг буюк шоирлар ана шундай бўлишган. Шеърият – халқнинг уриб турган юраги, фикр-ўйлари, бажараётган иши, туйғулари ва яшаш учун курашининг бадиий ифодаси. Менимча, мана шу нуқтаи назарлардан келиб чиққан ҳолда замонавий шеърият ҳақида фикр юритиш керак.
Кейинги йилларда шеърият соҳасида ҳосил мўл бўлди. Ўнлаб нашриётларда, газета-журналлар саҳифаларида шеърий туркумлар, китоб-тўпламлар нашр этилди. Шеъриятда янги номлар ҳам пайдо бўла бошлади.
Россия Ёзувчилар уюшмаси йиғилишларида “илгари номаълум истеъдодлар”нинг номлари тез-тез тилга олинаяпти. Уларнинг асарларида бугунги кунимиз, замондошларимиз ҳақида ёзилган. Гўё ҳамма ишларимиз жойида, ҳаммаси яхши, хавотирланишга ҳеч қандай асос йўқдай. Чиндан ҳам кейинги йилларда ўқишли, ўзига хос, истеъдоди барқ уриб турган бир талай шеърий асарлар яратилди. Мен бу ижодий жараёндан кўз юммоқчи эмасман.
Шу билан бирга тўплам-тўплам шеър ва достонлар орасида ҳақиқий олтин жилосини таратаётган шеърлар камлигини айтмоқчиман, холос.
Бир хиллик, ўзгаларни ва ўзини-ўзи такрорлаш, муҳими ҳис-ҳаяжоннинг йўқлиги, оддий шеърият қоидаларига риоя этмаслик, бу – ке­йинги йиллардаги шеър деб тақдим этилаётган тизмаларга хос умумий хусусият.
Тўғри, булардан ташқари шу соҳанинг устаси бўлган ижодкорларнинг ҳам шеърий асарлари бор. Аммо улар қанчалик маҳорат билан ёзилган бўлмасин, ўқувчилар қабул қила олмайди. Чунки, уларда халқнинг фикр-ўйлари, орзу-мақсадлари ўз ифодасини топмаган. Бу шеърий мисралар кимсасиз воҳада қайнаган ва ўзига йўл топа олмай сингиб кетган булоқларга ўхшайди. Бу булоқларнинг суви қанчалик тоза бўлмасин, ундан одамларга ҳеч қандай наф йўқ. Уларга ўқувчилар тоғлик деҳқон хон саройига қарагандай қарашади. Улар бир-бирига бегона, улар бир-бирини тушунишмайди.
Бизда ҳар хил шоирлар бор. Лекин уларнинг ижоди ҳамма вақт ҳам миллионлаб ўқувчиларнинг юрагидан жой топа олмаяпти. Шунинг учун ҳайрон қоладиган жойи йўқ. Кейинги йилларда газета-журналларда шеърият ҳақида куюнчаклик билан ёзишаяпти. Бу ҳақда ўқувчиларимиз ҳам ўз фикрларини билдиришмоқда.
Бизнинг шеъриятимиз яшовчан ва унинг тақдирига умрбоқийлик битилган, чунки, уларда бунёдкор хал­қимизнинг умрбоқий ишлари ўз ифодасини топади. Аммо айрим шоирлар шеъриятнинг бу умрбоқий ҳикматини, яъни замон билан тенгма-тенг қадам ташлаш, халқнинг ҳаёти, қувонч-ташвишлари билан яшаш деган тушунчани жуда юзаки тушунишади, шекилли. Негаки, истеъдод – ноёб воқелик эканини унутишиб, Ёзувчилар уюшмасига лаёқати бор кишиларни шошма-шошарлик билан қабул қилишяпти. Газета-журналлар, баёзлар зерикарли, қофиядош сатрларни шеър деб чоп этишаяпти, сабаби улар замонавий мавзуда ёзилган эмиш. Бу билан улар нафақат шеъриятнинг, балки шеъриятнинг юраги бўлган замонавий катта мавзуларнинг ҳам қадрини пасайтиришаяпти.
Тушунаман, замонавий мавзуда ёзиш осон эмас, лекин замонавий мавзуда ёзганда, шоирнинг ўзига хослиги, кузатувчанлиги, фикрлаши, маҳорати етуклиги, қисқа қилиб айтганда, истеъдоди намоён бўлади.
Демак, замонавийлик ҳақида фикрлашамиз. Агар шоир ўзгаларни такрорламасдан ўз замони ва замондошлари ҳақида ўзлигига хос ёрқин бадиий асар ёзса, менимча, шеъриятдаги чинакам янгилик шу. Замон ҳақида ёзиш дегани, бу – ҳамиша халқ билан бирга бўлиш, одамлар қувонганда қувониш, ҳаяжонланганда ҳаяжонланиш, мавжуд муаммоларга безовта чора излаш ва ечимини топиш, яна изланиш ва яна тадбир топиш. Замон ҳақида ёзиш дегани, бу – дам олиш нималигини билмай меҳнат қилиш, ҳар қандай вазиятда олд қаторда бўлиш деганидир.
Шеъриятда осон йўл йўқ ва осон йўл бўлмайди ҳам. Агар шеъриятда осон йўл бўлса, дарҳол уни бекитиш лозим. Айрим шоир ва адабиётшунослар Владимир Маяковскийдан иқтибос келтиради: “Менга кўпроқ яхши ва ҳар хил шоирлар керак, истагим шу холос”. Улар шу сўзларга кўр-кўрона ёпишиб олиб, шоирларнинг истеъдоди қай даражада, ижоди ўқувчиларга қандай таъсир этаётганига эътибор бермай шоирларнинг узун рўйхатини тузиш билан овора. Бу рўйхатда шундай шеър тўқувчилар ҳам учрайдики, улар ўзларининг ёзганларига билдирилган танқидий фикрлар билан танишишга ҳам улгуришмаган.
Айримлар ўйлайдики, шоирларнинг рўйхати қанча узун бўлса, шеърият шунча гўзал ва ранг-баранг бўлади. Ишончим комил, Маяковский кўпроқ яхши ва ҳар хил шоирлар керак, деганда чиройли шеърий асарлар, ғоявий ва бадиий мукаммал шеърлар ёза оладиган шоирларни назарда тутган. Шу боис Маяковский сўзларини эслаганда, аввало “яхши” сўзига алоҳида эътибор қаратишимиз керак, токи бу сўз шоирнинг замон талабларига садоқатига ва унинг истеъдодига мезон бўлсин.
Барчамиз барча замон ва барча халқларнинг ўқувчилар ҳурматига сазовор бўлган барча яхши ва ҳар хил шоирларни севамиз. Шунингдек, биз ўзимизга замондош Твардовский, Тихонов, Исаковский, Риль­ский, Гилен каби барча яхши ва ҳар хил шоирларни ҳам севамиз.
Аммо айрим маърузачиларнинг консолидацияни рўкач қилиб, “яхши ва ҳар хил шоирлар” рўйхатига бўш ва ўртамиёна ёзадиган қаламкашларнинг номларини қўшишаётганини тўғри деб айта олмаймиз.
Баъзи қаламкашлар ёзганларининг ўқилмаётганига мени тарғиб этишмаяпти ёки ижодим ҳақида тушунтириш ишлари олиб борилмаяпти деган баҳонани рўкач қилишади. Ўқувчиларнинг дунёқараши ва талабини билган, шеърият менинг тақдирим деб яшаётган шоирлар бундай ўйлашмайди. Ўқувчилар ҳеч қандай тушунтиришсиз қайси булбул, қайси тўти эканини яхши билишади. Халқ ҳатто деворга мих қоқишига қараб, ким уста, ким энди қўлига болға ушлаганини айта олади.
Шунга қарамай, шеъриятда косибларнинг пайдо бўлишини ҳаёт тақозоси деб қараётганлар ҳам бор. Улар бу ҳолни нафақат ёқлашади, балки рағбатлантиришга ҳаракат қилишади.
Агар катта олма дарахтини силкитсангиз, пишган олмалар билан бирга чириган олмалар ҳам ерга тушади. Дарахтда эса пишмаган ям-яшил олмалар қолади. Уларнинг ҳаммасини териб, бир халтага солиш керак эмас. Фақат пишган олмаларни териш, чириганларини жойида қолдириш ва пишмаганларининг пишишини кутиш лозим. Ҳеч қачон ўқувчиларга еб бўлмайдиган маҳсулотни тутмаслик керак.
Шоирларниг вазифаси одамларнинг ер юзида гўзал ва бахтли ҳаёт кечиришларига ёрдам беришдан иборат. Шоир бундай шарафли вазифани бажариши учун ўз ишининг устаси бўлиши лозим.
Агар шоир халқнинг турмуш тарзини билмаса, ёзганларига ёлғон аралашади, ёлғон аралашган асар эса ҳеч қачон яхши бўлмайди. Айримлар ўйлайдики, ёзувчилар ҳаётни тўлақонли билиши керак, шоирларга эса илҳомнинг ўзи кифоя, уларда истеъдод ва шеърни илғаш туйғуси бўлса бас. Шунинг учун бизда халқимиз ҳаётидан олинган кенг қамровли умумлашган шеърий тимсоллар яратилган асарлар кам, аксинча қофиялаштирилган тантанавор мисраларга тўла машқлар кўпа­йиб бормоқда.
Кўпгина шоирлар ўзлари билмайдиган нарсалар ҳақида салмоқсиз гаплар айтишга одатланиб қолишди. Гўё улар қизни кўрмасдан унаштиришга шошиладиган совчиларга ўхшашади.
Шоир ўз халқининг садоқатли фарзанди бўлиши керак. Садоқатли фарзанд бўлиши учун эса халқнинг ҳаётини ва меҳнатини билиши зарур. Афсуски, кўпгина истеъдодли шоирлар ўзининг ижодий лаёқатини эрта сарфлаб бўлишади. Чунки уларда меҳнат малакаси, иш тажрибаси йўқ. Улар аввал мактаб партасида, кейин институт аудиториясида ўтиришган ва шеъриятга, Ёзувчилар уюшмасига кириб келишган. Халқнинг турмуш тарзини қисқа ижодий сафарлардагина кўришади. Улар қандай ерни шудгор қилишни, отни эгарлашни, далада ҳосил йиғиштиришни билишмайди. Шунинг учун уларнинг бу мавзуда ёзган машқлари эл назарига тушмайди.
Бундай гуллар қанча чиройли бўлмасин, эрта сўлади. Дейдилар, халқнинг ҳаётида тарихий воқеалар юз бераётган ва улкан бунё­дкорлик, яратувчанлик ишлари бораётган даврда ҳақиқий шоирнинг овози баланд жаранглайди ва унинг овози миллионлаб юраклардан жой олади…

1979

Русчадан Асрор МЎМИН таржимаси

“Китоб дунёси” газетаси, 2013 йил 5(152)-сон

За большую поэзиюрасул гамзатов

Есть у златокузнецов моей горной страны средство, которое называется «казаб». При помощи казаба они легко могут отличить настоящее золото от фальшивого, как бы оно ни блестело.
И у наших читателей есть такое чувство, которое я бы сравнил с казабом золотых дел мастеров. Какими замысловатыми узорами ни было бы украшено сочинение, читатель своим чутьем сразу отгадает, где настоящая поэзия и где поэт начинает хитрить.
Это — наши, это — для нас, говорит наш народ, когда читает хорошие стихи. Поэт достигает своей цели только тогда, когда, склоняясь над его произведением, читатель думает: «Здесь мои мысли, мои чувства, моя любовь, мой язык, моя жизнь, здесь я сам».
Насколько поэт верно, широко, глубоко, красиво, образно, смело воспринимает, охватывает, отображает и воспевает жизнь, — на мой взгляд, это и должно быть мерилом настоящей поэзии. Именно такую поэзию народ воспринимает как свою собственную.
Я помню, один мой земляк, вернувшийся из армии, читал мне «Василия Теркина» А. Твардовского и уверял, будто эту поэму написал его фронтовой друг. А о Твардовском он тогда и не знал. Вот вам факт, когда настоящее поэтическое произведение становится истинно народным.
Как бы созданными самим народом стали «Знамя бригады» Аркадия Кулешова, «Киров с нами», «Я прошел над Алазанью…», «Баллада о гвоздях» Николая Тихонова, песни и стихи Михаила Исаковского, стихи об Индии Мирзо Турсун-заде, «Ты помнишь, Алеша…», «Жди меня…», некоторые стихи из книги «Друзья и враги» Константина Симонова и многие другие произведения наших поэтов. «О времени и о себе»… Да, о времени и о себе — так можно было назвать лучшие сборники произведений наших поэтов.
Время — это быстро скачущий конь, и задача настоящего поэта — поймать за гриву коня и крепко сесть в седло современности, быть глашатаем эпохи, и именно такими были и есть лучшие поэты мира. Поэзия призвана быть пульсом жизни народа, барометром его мыслей и дел, чувств и борьбы. Разговор о сегодняшней поэзии, на мой взгляд, необходимо вести с этой позиции.
Последние годы в области поэзии были урожайными. В десятках издательств, на страницах журналов, альманахов и в газетах на всех языках появляются тысячи поэтических произведений. Появляются и новые имена поэтов.
На первый взгляд, увидев все это, можно подумать, что поэт уже не является редкостью, что поэтическое искусство становится таким же массовым явлением, как спорт или художественная самодеятельность.
В связи с организацией Союза писателей Российской Федерации стали выдвигаться многие почему-то «ранее неизвестные» таланты. Их произведения почти все написаны о сегодняшнем дне, о наших современниках. Как будто все правильно, все хорошо и все гладко, и нет оснований для какого-нибудь волнения.
И действительно, у нас за последние годы появилось много хорошего, оригинального, талантливого, своеобразного и даже иногда значительного в поэзии. Я вовсе не хочу этого отрицать.
А между тем в этой груде стихов и поэм только немногие произведения блестят настоящим золотом.
Однообразие, повторение друг друга, самих себя, серость, главное — отсутствие волнения и порой безграмотность — вот что характерно для многих поэтических произведений последних лет.
Правда, есть и другие поэтические произведения, написанные порой зрелыми мастерами. Но как бы мастерски они ни были написаны, широкие круги читателей их не знают и не принимают, потому что в них не отражены мысли и чаяния народа, его чувства и думы. Эти стихи остались, как те родники, которые находятся в горах, куда нет дорог и где не бывает людей. Какими бы чистыми эти родники ни были, от них людям нет никакой пользы. На них наши читатели смотрят так же, как смотрит крестьянин-горец на ханский дворец. Они друг для друга чужие, они друг друга не поймут.
Много разных поэтов у нас. Но их произведения не всегда вызывают отклики в сердцах миллионов. И не удивительно, что в последнее время часто о нашей поэзии с беспокойством стали писать газеты и журналы. Об этом же говорят и наши читатели.
Наша поэзия жизнеспособна, и ей обеспечено бессмертие, поскольку в ней отражено бессмертие нашего народа-созидателя. Забывая, что талант — это редкость, стали поспешно принимать так называемых способных людей в члены Союза писателей. Журналы, альманахи часто заполнялись скучными, риторичными стихами под предлогом, что они написаны на современную тему. Этим мы снижаем не только поэзию, но и большую тему, которая является душой поэзии,— тему современности.
Я понимаю, о современности писать трудно. Современностью определяется зрелость, мастерство, наблюдательность, вдумчивость, самобытность, то есть ум и талант поэта.
Итак, о современности. Если ярко и поэтично, не повторяя других, поэт напишет о своем времени, о своих современниках, в этом я вижу подлинное новаторство советской поэзии. Писать о современности — это значит всегда быть с народом, вместе с ним радоваться, гордиться, восторгаться, возмущаться, любить и искать, дерзать, находить и опять искать. Писать о современности — это значит, быть на передовой линии огня, не зная отдыха, трудиться.
В поэзии не было и не должно быть легких путей. Их надо закрывать. Некоторые критики и поэты, цитируя Владимира Маяковского: «А мне в действительности единственное надо — чтоб больше поэтов хороших и разных», — часто поступают именно так. Они, не учитывая степень таланта того или иного поэта, силу воздействия на читателей тех или иных произведений, занимаются бесконечным чтением длинного списка разных поэтов. И в этом списке встречаются фамилии таких сочинителей, с чьими произведениями сами авторы критических статей не успели хорошо ознакомиться.
Некоторые думают: чем длиннее список пишущих, тем богаче и красочнее становится поэзия. Я уверен, что, когда Маяковский говорил о многих хороших и разных поэтах, прежде всего он имел в виду качество поэтического произведения, его идейное и художественное совершенство. Я думаю, в высказывании Маяковского нам необходимо ударение сделать сначала на слове «хороших», чтобы именно это слово стало для нас мерилом поэтического таланта и верности поэта современной жизни народа.
Мы все любим разных и хороших, истинно народных поэтов всех веков и всех народов. Мы все любим таких разных и хороших поэтов современности, как Твардовский, Тихонов, Исаковский, Рыльский и многие другие.
Но нужно ли под видом консолидации в число «хороших и разных» включать без всякого разбора, как некоторые это делают, слабых и посредственных поэтов.
Некоторые поэты свою непопулярность в народе объясняют тем, что их произведения слабо пропагандируют и недостаточно разъясняют. Так не могут, по-моему, рассуждать настоящие, большие поэты, если они верят вкусу и пониманию наших читателей. Читатель хорошо знает без объяснений, где соловьи и где попугаи. Читатель видит и знает, кто глубоко борозду берет. Даже поглядев, как вбит в стену гвоздь, умеет народ отличать мастера от неуча.
Между тем появление кустарей в поэзии некоторые стали рассматривать как закономерное явление. Они не только оправдывают это, но и поощряют, считают чуть ли не горьковской традицией.
Когда мы трясем большое плодородное дерево, вместе со зрелыми плодами на землю падают и гнилые яблоки. На дереве остаются еще незрелые, еще зеленые плоды. Не надо их все в один мешок собирать. Надо собирать только зрелые, отбрасывать гнилые и подождать пока придет зрелость к зеленым плодам. Не надо предлагать читателям попробовать несъедобное.
Поэты призваны помочь нашему народу создать на земле самую красивую и счастливую жизнь. Для этого поэт должен стать настоящим мастером своего дела.
Не зная жизни нашего народа, поэт напишет ложь, а ложь никогда не станет хорошим произведением. А между тем некоторые рассуждают так: это прозаику надо хорошо и подробно знать жизнь, а поэтам достаточно иметь вдохновение, талант, поэтическое чувство. Этим можно объяснить отсутствие у нас — за редким исключением — больших поэтических картин из жизни нашего народа и обилие декларативных и риторических стихов.
Многие поэты привыкли легко говорить о том, чего они не знают. Сватают девушку, еще не увидев ее.
Поэт должен стать верным сыном своего народа. Но чтобы быть верным сыном своего народа, надо хорошо знать труд и жизнь народа. Однако, к сожалению, у многих талантливых поэтов слишком рано и часто иссякают творческие силы, потому что у них не было и нет богатой трудовой биографии. Они часто со школьной скамьи, из аудитории института приходят в поэзию, в Союз писателей и жизнь народа видят только в месяцы творческих командировок. Они не умели землю пахать, коня оседлать, урожай на полях убирать, и потому их произведения не находят отклика у читателей.
Рано засыхают такие цветы, если даже они очень красивы. Говорят, голос настоящего поэта в полную мощь звучит и становится слышным миллионам в период исторических событий, во времена больших подъемов в жизни народа. Мы живем именно в такое время. Советские поэты — свидетели и участники больших исторических событий. Мы — певцы новой эпохи, новых отношений, новых людей. Мы говорим о поэзии: «Ты — крылья в полете моем, ты — оружие в борьбе, все для меня ты, поэзия, кроме покоя». На нашу долю, на долю советских писателей, выпало большое счастье быть вдохновенными певцами самой лучшей эпохи человечества. В великое время живем мы, и это время зовет нас достойным образом, мастерски отражать и воспевать нашу эпоху, воспевать наш народ и его героические дела.

1979

Ижтимоий тармоқларда:
https://www.facebook.com/behzod.fazliddin
https://www.facebook.com/behzodfazliddin.uz/
https://twitter.com/BehzodFazliddin
Телеграмдаги каналимиз: @/Behzod_Fazliddin
YouTubeдаги cаҳифа-каналимиз: Behzod Fazliddin
 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.