Yurak Sendan boshqani deb urmay qo‘ydi…


Ахир эндигина очилди кўзим,
Ҳаётни тушундим, чоғи, озмунча.
Олисда милтиллаб чорлар Юлдузим,
Жонимни олмай тур, яшаб олгунча.

2010

ЁҒДУ

Одамларнинг оғзи билан юрмай қўйдим,
Дил юртига қумдан қаср қурмай қўйдим,
Юрак Сендан бошқани деб урмай қўйди,
Мушкулларим ечилди-қолди,
Қулфи дилим очилди-қолди.

Дунё ёнди – қамарсиймо, қарамадим,
Минг турланди, хушомадга ярамадим,
Туроқ, ҳижо дея бўғин санамадим –
Сўзлар ўзи қуйилиб келди,
Файзу ҳикмат уюлиб келди.

Сарамиди, сийқамиди, сўзлар сочдим,
Сўзлар аро қанча оҳу бўзлар сочдим,
Балки, кимлар шу сўзлар-ла кўзлар очди,
Ҳасратлари тўкилди-кетди,
Ғам лашкари чекинди-кетди.

Парими ё шайтон чалар чилдирмалар,
Айтганларим ўланми ё нимғирмалар,
Кўзларимни тўсманг энди, жимжималар,
Мен аслимга қайта бошладим,
Ҳақ қўшиғим айта бошладим.

2015

Беҳзод ФАЗЛИДДИН


Axir endigina ochildi ko‘zim,
Hayotni tushundim, chog‘i, ozmuncha.
Olisda miltillab chorlar Yulduzim,
Jonimni olmay tur, yashab olguncha.

2010

YOG‘DU

Odamlarning og‘zi bilan yurmay qo‘ydim,
Dil yurtiga qumdan qasr qurmay qo‘ydim,
Yurak Sendan boshqani deb urmay qo‘ydi,
Mushkullarim yechildi-qoldi,
Qulfi dilim ochildi-qoldi.

Dunyo yondi – qamarsiymo, qaramadim,
Ming turlandi, xushomadga yaramadim,
Turoq, hijo deya bo‘g‘in sanamadim –
So‘zlar o‘zi quyilib keldi,
Fayz-u hikmat uyulib keldi.

Saramidi, siyqamidi, so‘zlar sochdim,
So‘zlar aro qancha oh-u bo‘zlar sochdim,
Balki, kimlar shu so‘zlar-la ko‘zlar ochdi,
Hasratlari to‘kildi-ketdi,
G‘am lashkari chekindi-ketdi.

Parimi yo shayton chalar childirmalar,
Aytganlarim o‘lanmi yo nimg‘irmalar,
Ko‘zlarimni to‘smang endi, jimjimalar,
Men aslimga qayta boshladim,
Haq qo‘shig‘im ayta boshladim.

2015

Behzod FAZLIDDIN

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.