Yomoni yo‘q joyga ketamiz

ЁМОНИ ЙЎҚ ЖОЙГА КЕТАМИЗ

Бу дунё – руҳимнинг азоби,
Эзгулик – умримнинг савоби.
Қўй, энди йиғлама, кўнгилжон,
Бор ахир барчасин ҳисоби,
Қўлни бер, пок жойга кетамиз,
Ёмони йўқ жойга кетамиз.

Кўзларим қадалган самога,
Ташнаман бир ҳовуч зиёга.
Чарчадим заҳарли сўзлардан,
Юр, энди ғийбату иғвога –
Макони йўқ жойга кетамиз,
Ёмони йўқ жойга кетамиз.

Чопамиз Қуёшнинг изидан,
Ўпамиз гулларнинг юзидан.
Қизариб бир ширин туйғулар
Топамиз лоланинг кўзидан.
Армони йўқ жойга кетамиз,
Ёмони йўқ жойга кетамиз.

Кўзимни севинч ҳам ёшласин,
Қўлимни омад ҳам ушласин.
Тишларнинг изи бор кўксимда,
Энди Бахт лабимни тишласин.
Зиёни йўқ жойга кетамиз,
Ёмони йўқ жойга кетамиз.

Йилт этган зиёга зор кўнглим,
Биз истар дунёлар бор, кўнглим.
Муниса Онамнинг кўнгли бўш,
У бизни кутяпти, юр, кўнглим,
Ёмони кўп жойда нетамиз –
Онамнинг кўнглига кетамиз,
Онамнинг кўнглига кетамиз!

2001

Беҳзод ФАЗЛИДДИН

“Тушларингдан чиқиб келдим” китобидан

Муаллиф қўлёзмаси
#Эски_дафтардан

YOMONI YO‘Q JOYGA KETAMIZ

Bu dunyo – ruhimning azobi,
Ezgulik – umrimning savobi,
Qo‘y, endi yig‘lama ko‘ngiljon,
Bor axir barchasin hisobi.
Qo‘lni ber, pok joyga ketamiz,
Yomoni yo‘q joyga ketamiz.

Ko‘zlarim qadalgan samoga,
Tashnaman bir hovuch ziyoga.
Charchadim zaharli so‘zlardan,
Yur, endi g‘iybat-u ig‘voga –
Makoni yo‘q joyga ketamiz,
Yomoni yo‘q joyga ketamiz.

Chopamiz quyoshning izidan,
O‘pamiz gullarning yuzidan.
Qizarib, bir shirin tuyg‘ular,
Topamiz lolaning ko‘zidan.
Armoni yo‘q joyga ketamiz,
Yomoni yo‘q joyga ketamiz.

Ko‘zimni sevinch ham yoshlasin,
Qo‘limni omad ham ushlasin.
Tishlarning izi bor ko‘ksimda,
Endi baxt labimni tishlasin.
Ziyoni yo‘q joyga ketamiz.
Yomoni yo‘q joyga ketamiz.

“Yilt” etgan ziyoga zor ko‘nglim,
Biz istar dunyolar bor, ko‘nglim.
Munisa Onamning ko‘ngli bo‘sh,
U bizni kutyapti, yur, ko‘nglim,
Yomoni ko‘p joyda netamiz?
Onamning ko‘ngliga ketamiz,
Onamning ko‘ngliga ketamiz!

2001

Behzod FAZLIDDIN

“Tushlaringdan chiqib keldim” kitobidan

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.