Yuzsizlik yurtinda yuzing qotibdur…

ТЕРГОВ

Адашиб юрибсан, бекор юрибсан,
Талашиб юрибсан, беор юрибсан,
Илашиб юрибсан, безор юрибсан…
Шумиди боринг?!

Ноқису нодон ул нафсингга қулсан,
Аслинда шахссиз шул шахсингга қулсан,
Лафзсизликдан бадтар лафзингга қулсан…
Шумиди коринг?!

Сўзбозлик саҳнида сўзинг қотибдур,
Юзсизлик юртинда юзинг қотибдур,
Вовайло, ўзингда ўзинг қотибдур…
Шумиди оринг?!

Не қилсанг, ортингда маломат изи,
Ҳаргиз чарчамадинг дил уйин бузиб,
Тавбага муҳтождир тавбангнинг ўзи…
Шумиди зоринг?!

Беҳзод ФАЗЛИДДИН

TERGOV

Adashib yuribsan, bekor yuribsan,
Talashib yuribsan, beor yuribsan,
Ilashib yuribsan, bezor yuribsan…
Shumidi boring?!

Noqis-u nodon ul nafsingga qulsan,
Aslinda shaxssiz shul shaxsingga qulsan,
Lafzsizlikdan badtar lafzingga qulsan…
Shumidi koring?!

So‘zbozlik sahnida so‘zing qotibdur,
Yuzsizlik yurtinda yuzing qotibdur,
Vovaylo, o‘zingda o‘zing qotibdur…
Shumidi oring?!

Ne qilsang, ortingda malomat izi,
Hargiz charchamading dil uyin buzib,
Tavbaga muhtojdir tavbangning o‘zi…
Shumidi zoring?!

Behzod FAZLIDDIN

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.